Ελληνικά

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση προς τους φοιτητές για συζήτηση

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές της Σχολής σε συζήτηση σχετικά με προβλήματα και ελλείψεις στη Σχολή, καθώς και προτάσεις αντιμετώπισής τους. Η συζήτηση θα γίνει την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 ώρα 14:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του * Κτηρίου Διοίκησης του ΕΜΠ*.

Ο Κοσμήτορας

Δ. Κουτσογιάννης

3 years, 5 months ago. 18:21:32, 09-5-2016.