Ελληνικά

ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η Οργανωτική Επιτροπή του ΕΒΔΟΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ σας αποστέλλει την Γ΄ Ανακοίνωση του.

Παρακαλούμε σημειώστε την αλλαγή κατά μια εβδομάδα της ημερομηνίας ενάρξεως του.

Ελπίζουμε ότι θα καταστεί δυνατό να συμμετάσχετε.

Attached file

3 years, 1 month ago. 15:25:52, 06-6-2016.