Ελληνικά

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

Οι τελειόφοιτοι φοιτητές περιόδου Ιουνίου 2016 μπορούν να παραλάβουν τα αντίγραφα διπλώματος και τις αναλυτικές βαθμολογίες την Πέμπτη 28/7/2016.`Οσοι επιθυμούν να παραλάβουν τα αντίγραφά τους πριν κλείσει η γραμματεία της Σχολής(29/7/2016) παρακαλούνται να έχουν υποβάλει την αίτησή τους μέχρι την Παρασκευή 22/7/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλουν αιτήσεις μετά τις 22/7/2016 θα μπορούν να παραλάβουν τα διπλωματά τους από τις 22/8/2016 και μετά,όταν θα έχει επαναλητουργήσει η γραμματεία.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει γίνει αίτηση από τον φοιτητή καθώς και να έχουν σταλεί στη Γραμματεία όλες οι βαθμολογίες που αφορούν διπλωματικές εργασίες και οφειλόμενα μαθήματα.

Για την παραλαβή των ανωτέρω παρακαλείστε να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο site της Σχολής

4 years, 2 months ago. 15:29:05, 12-7-2016.