Ελληνικά

Ανακοίνωση για τον θάνατο του Ομότιμου Καθηγητή της Σχολής Απόστολου Γιώτη

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του Ομότιμου Καθηγητή Απόστολου Γιώτη, ο οποίος είχε διατελέσει επανειλημμένα Πρόεδρος της Σχολής καθώς και Διευθυντής του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής.

Ο Απόστολος Γιώτης, εκτός από τη σημαντική προσφορά του στην εκπαίδευση και στην επιστήμη, καθώς και την διοικητική συμβολή του στην ηγεσία της Σχολής, συνέβαλε αποφασιστικά στην καθιέρωση των κατευθύνσεων σπουδών (1977), τομή που αποτελεί μία απ' τις σημαντικότερες στιγμές της μεταπολεμικής ιστορίας της Σχολής.

Ο Απόστολος Γιώτης είναι και θα μείνει στη μνήμη μας ως υπόδειγμα καθηγητή και ανθρώπου, για τον μετριοπαθή και ήπιο χαρακτήρα, και για το ήθος του.

6 years, 9 months ago. 20:49:04, 19-8-2016.