Ελληνικά

Προκήρυξη θέσης καθηγητή: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Κτηρίων και Αστικού Περιβάλλοντος»

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι έχει προκηρυχθεί θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Κτηρίων και Αστικού Περιβάλλοντος».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 19/9/2016.

3 years, 1 month ago. 19:16:11, 24-8-2016.