Ελληνικά

Διπλωματικές Εξετάσεις Οκτωβρίου 2016

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις των Διπλωματικών εργασιών της περιόδου Οκτωβρίου 2016 θα πραγματοποιηθούν 1-11-2016 με 4-11-2016.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να έρθουν σε επικοινωνία με τους επιβλέποντες ώστε να προσδιορίσουν ημερομηνία εξέτασης των Διπλωματικών τους.

4 years ago. 12:45:01, 20-9-2016.