Ελληνικά

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Attached file

  • ArmodiothtesOrganwnSxolhs_1.pdf (649.1 KB):
    Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 27/9/2016) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη με βάση τις προβλέψεις του Νόμου (και ιδίως αυτές για μονοτμηματικές Σχολές)

3 years ago. 21:56:13, 27-9-2016.