Ελληνικά

Σχεδιαστικό Υλικό για το 'Τεχνικό Σχέδιο'

Όσοι νεοεγγραφόμενοι φοιτητές επιθυμούν να λάβουν σχεδιαστικό υλικό (πινακίδα σχεδίου, παράλληλο, διαβήτη κτλ.) για το μάθημα του Τεχνικού Σχεδίου του 1ου εξαμήνου και δεν είναι σε θέση να το προμηθευτούν οι ίδιοι, μπορούν να κάνουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης(για όσους ενδιαφέρονται) είναι η 5/10/2016.

Επίσης, όσοι φοιτητές παλαιότερων ετών έχουν παραλάβει από την Σχολή σχεδιαστικό υλικό και δεν σκοπεύουν το χρησιμοποιήσουν περαιτέρω, μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να το επιστρέψουν στη Γραμματεία της Σχολής (αρμόδια υπάλληλος κα Βούτου) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από νέους φοιτητές.

4 years ago. 22:57:51, 09-9-2016.