Αίσθηση προκάλεσε η ανακοίνωση της Κοσμητείας για τη διπλή εξεταστική

πριν από 10 μήνες, 4 βδομάδες. 13:28:07, 20-1-2017.