Ελληνικά

Λήξη μαθημάτων - Έναρξη εξετάσεων

Την Παρασκευή 20/1/2016 έληξαν τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο και χωρίς προβλήματα.

Τη Δευτέρα 23/1/2016 ξεκινά η χειμερινή εξεταστική περίοδος σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί από τον Οκτώβριο.

Παρακαλούνται οι διδάσκοντες, επιτηρητές και φοιτητές για την πιστή τήρηση του Κανονισμού διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων της Σχολής.

Η Σχολή εύχεται καλή επιτυχία σε όλους τους φοιτητές της.

3 years, 6 months ago. 17:58:47, 22-1-2017.