Ελληνικά

Αναμορφωμένο πρόγραμμα εξετάσεων

Στο συνημμένο πρόγραμμα εξετάσεων της χειμερινής περιόδου έχουν προστεθεί (με κόκκινα γράμματα) και επτά εαρινά μαθήματα που θα εξεταστούν στο πλαίσιο της διπλής εξεταστικής.

Για τα υπόλοιπα εαρινά μαθήματα, τα οποία, σύμφωνα με τις δηλώσεις των επί διπλώματι φοιτητών, έχουν κάτω από 15 συμμετοχές (βλ. δεύτερο συνημμένο), ο χρόνος και τόπος της εξέτασης θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση του συντονιστή στον ιστότοπο του κάθε μαθήματος.

2 years, 8 months ago. 16:46:03, 27-1-2017.