Ελληνικά

Μάθημα Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα: Κατανομή τμημάτων και ώρες διδασκαλίας

Για την καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος, το σύνολο των φοιτητών κατανέμεται σε δύο τμήματα με κοινή ύλη, αλλά διαφορετικές ώρες το καθένα, και συγκεκριμένα:

Τμήμα 1 (Α-Λ), Τρίτη 9:45-12:30, Παρασκευή 13:45-15:30

Τμήμα 2 (Μ-Ω), Τρίτη 14:45-17:30, Παρασκευή 9:45-11:30

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Αίθουσα 17. Η κατανομή των φοιτητών στα τμήματα είναι ενδεικτική και μπορεί κάθε φοιτητής να την τροποποιήσει κατά βούληση.

Οι διδάσκοντες

2 years, 3 months ago. 13:49:46, 01-10-2017.