Ελληνικά

Βεβαίωση εγγραφής για το ακαδ. έτος 2017-18, για την Φοιτητική Μέριμνα

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών που χρειάζονται βεβαίωση εγγραφής για το ακαδ. έτος 2017-18, προκειμένου να την καταθέσουν στη Φοιτητική Μέριμνα σχετικά με την κάρτα σίτισης, ότι μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το εγγραφολόγιο, οι ανωτέρω φοιτητές μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία της Σχολής και να αναφέρουν τα στοιχεία τους.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

2 years, 11 months ago. 12:30:35, 23-10-2017.