Ελληνικά

Εκλογές Διευθυντών Τομέων

Προκηρύσσονται εκλογές για ανάδειξη Διευθυντών Τομέων της Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017 και την Υπ. Απόφ. Αριθμ. 153348/Ζ1/2017. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 ώρα 11:00-14:00. Η Σχολή διαθέτει την αίθουσα εκδηλώσεων για τη διεξαγωγή τους. Τα εκλεκτορικά σώματα φαίνονται στον συνημμένο πίνακα. Οι υποψήφιοι και οι Εφορευτικές Επιτροπές φαίνονται στα συνημμένα έγγραφα ανά Τομέα.

Ο Κοσμήτορας

Δ. Κουτσογιάννης

1 year, 8 months ago. 14:37:32, 26-10-2017.