Ελληνικά

Καθυστέρηση στις εγγραφές των φοιτητών

Απολογούμαι προς τους φοιτητές γιατί ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές στα εξάμηνα. Λόγω των ειδικών συνθηκών εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων ανά φοιτητή που επισύρει η μετάπτωση στο νέο πρόγραμμα σπουδών, είναι ζωτικής σημασίας να έχουμε ΟΛΑ τα αποτελέσματα της επαναληπτικής περιόδου για να ξεκινήσουν οι εγγραφές. Παρά τις επανειλημμένες συστάσεις προς συναδέλφους να ολοκληρώσουν τη βαθμολόγηση, υπάρχουν ακόμη μαθήματα που οι βαθμολογίες τους δεν μας έχουν σταλεί (βλ. παρακάτω).

Με την ευκαιρία, υπενθυμίζεται για μια ακόμη φορά στους συναδέλφους ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Γραπτών Εξετάσεων της Σχολής, «Εντός 3 εβδομάδων, το αργότερο, από την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων, οι διδάσκοντες υποχρεούνται να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων…». Η μη τήρηση των κανονισμών από μέλη ΔΕΠ δεν βοηθάει τη Σχολή ούτε δίνει το σωστό παράδειγμα στους φοιτητές της.

Δ. Κουτσογιάννης

Κοσμήτορας


Μαθήματα σε εκκρεμότητα

2ο εξάμηνο

Τεχνική Μηχανική ΙΙ (Π. Τσόπελας - Α. Ζήσης)

3ο εξάμηνο

Τεχνική Μηχανική ΙΙΙ (Β. Κυτόπουλος - Π. Τσόπελας)

4ο εξάμηνο

Πειραματική Αντοχή Υλικών (Β. Κυτόπουλος - Π. Τσόπελας)

9ο εξάμηνο

Έργα Ανοικτής Θαλάσσης (Σ. Αζοράκος)
Ειδικά Κεφάλαια Οδοποιίας (Α. Μπαλλής, Γ. Κανελλαΐδης)

1 year, 11 months ago. 12:15:29, 26-10-2017.