Ελληνικά

Συζήτηση για σπουδές και ακαδημαϊκές προοπτικές στη Γαλλία

Την Πέμπτη 23/11 και ώρα 13.00 στην αίθουσα συσκέψεων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση / συζήτηση για σπουδές και ακαδημαϊκές προοπτικές στη Γαλλία από τον κ. Ιωάννη Κανέλλο, καθηγητή της IMT-Atlantique, μιας εκ των σχολών του Institut Mines-Télécom (ΙΜΤ) της Γαλλίας, με το οποίο το EMΠ έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας. Ιδιαίτερα, θα εκτεθούν οι δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών, εκπόνησης διπλωματικής στην Γαλλία, προοπτικές διπλών διπλωμάτων ΕΜΠ/ΙΜΤ, αλλά και ευκαιρίες θέσεων εργασίας για μηχανικούς.

2 years, 10 months ago. 11:34:34, 23-11-2017.