Ελληνικά

Εργασίες ολοκλήρωσης του νέου Προγράμματος Σπουδών

Για την ολοκλήρωση του Νέου Προγράμματος Σπουδών (ΝΠΣ) απομένει η Έκδοση του Οδηγού Σπουδών στα Ελληνικά και τα Αγγλικά.

Στον πρώτο σύνδεσμο που παρατίθεται στο τέλος φαίνεται το ΝΠΣ σε νέα πινακοποιημένη μορφή. Περιλαμβάνονται και οι αγγλικοί τίτλοι των μαθημάτων καθώς και στατιστικά στοιχεία στο φύλλο "Στατιστικά".

Οι ταυτότητες των μαθημάτων στα ελληνικά έχουν περαστεί στον ιστότοπο της Σχολής και είναι προσπελάσιμες από το μενού Μαθήματα στο πάνω μέρος της κεντρικής ιστοσελίδας. Τυχόν λάθη που εντοπίζονται μπορούν να αναφέρονται στη Γραμματεία ή στον Κοσμήτορα.

Παρακαλούνται οι διδάσκοντες των μαθημάτων να αποστείλουν στον υπεύθυνο υπεύθυνο πληροφορικής (mkout@central.ntua.gr ) την πλήρη μετάφραση της ταυτότητας του μαθήματός τους στα αγγλικά, μέχρι τις 15-12-2017.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ: Η Σχολή ευχαριστεί τους φοιτητές του 9ου εξαμήνου Αντώνη Ζούκο και Γιώργο Μαρκόπουλο που επιμελήθηκαν την μεταφορά και οργάνωση των ταυτοτήτων των μαθημάτων στον ιστότοπο της Σχολής.

1 year, 10 months ago. 18:21:09, 26-11-2017.