Ελληνικά

Τροποποιήσεις επί των μεταβατικών διατάξεων του νέου προγράμματος σπουδών

Η ΓΣ της Σχολής (συν. 7/11/2017) αναγνωρίζοντας ότι η καθυστέρηση στις εγγραφές επιβαρύνει τους φοιτητές που οφείλουν μαθήματα, λαμβάνοντας υπόψη τα φοιτητικά αιτήματα που υποβλήθηκαν και προσπαθώντας να αμβλύνει τις επιβαρύνσεις, προσαρμόζει τις μεταβατικές διατάξεις & διευκρινίσεις ως ακολούθως:

  • Στη Μεταβατική Διάταξη αρ. 6: αφαιρείται η λέξη "αντίστοιχο" και αναπροσαρμόζεται η διατύπωση σε: "Φοιτητές που έχουν περάσει καταργούμενα μαθήματα επιλογής μπορούν με τεκμηριωμένη αίτησή τους να απαλλαγούν από άλλο μάθημα επιλογής του νέου προγράμματος"

  • Στη Μεταβατική Διάταξη αρ. 10, για τα μαθήματα που συγχωνεύτηκαν, η μεταβατική περίοδος επεκτείνεται σε 2 χρόνια.

  • Η Διευκρίνιση αρ . 9 σχετικά με τη μεταβατική διδασκαλία του μαθήματος "Εδαφομηχανική Ι" αναπροσαρμόζεται ως εξής: "Το δηλώνουν οι πρωτοεγγεγραμμένοι στο 5ο εξάμηνο. Οι οφείλοντες φοιτητές μπορούν να το δηλώσουν είτε μόνο στο χειμερινό είτε μόνο στο εαρινό εξάμηνο".

  • Τις 2 πρώτες εβδομάδες των εγγραφών η Γραμματεία θα δέχεται τεκμηριωμένες αιτήσεις φοιτητών για τυχόν διαφοροποίηση των υποχρεώσεών τους στο φοιτητολόγιο. Για τις αιτήσεις αυτές (καθώς και για δήλωση επιπλέον μαθημάτων) αναστέλλεται η υποχρέωση υπογραφής του ακαδημαϊκού συμβούλου.

1 year, 8 months ago. 12:03:03, 08-11-2017.