Ελληνικά

Δήλωση τομέα Διπλωματικής

Καλούνται οι τελειόφοιτοι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά (βλέπε συνημμένο παρακάτω), αίτηση για επιλογή Τομέα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, από 13/11/2017 - 27/11/2017.

Το ίδιο διάστημα ισχύει και για τις αιτήσεις για αλλαγή Τομέα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Δικαίωμα για υποβολή αίτησης έχουν μόνο οι φοιτητές που οφείλουν έως και 10 μαθήματα.

            ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Attached file

2 years, 10 months ago. 12:44:41, 09-11-2017.