Ελληνικά

Ανακοίνωση για τις αιτήσεις απαλλαγών από μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών

Η Κοσμητεία της Σχολής (συν. 20/12/2017) ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της Επιτροπής Σπουδαστικών Θεμάτων για τους γενικούς κανόνες που ακολουθήθηκαν σχετικά με τις αιτήσεις των φοιτητών για «αλλαγή υποχρεώσεων στο φοιτητολόγιο», σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του νέου προγράμματος σπουδών, καθώς και τον αναλυτικό πίνακα ανά φοιτητή. Τα δύο έγγραφα επισυνάπτονται.

Οι φοιτητές που χρειάζονται διευκρινίσεις για τα αποτελέσματα της αίτησής τους μπορούν να προσέλθουν (αυτοπροσώπως και όχι δι’ αντιπροσώπου) στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Κοσμητείας της Σχολής (Κτήριο Νίκου Κιτσίκη, 1ος όροφος) για να ενημερωθούν από την Επιτροπή Σπουδαστικών Θεμάτων την Τετάρτη 27/12/2017 από 10.00 μέχρι 15.00.

Όσοι δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα μπορούν να ενημερωθούν για την αίτησή τους από το προσωπικό της Γραμματείας την ίδια μέρα και ώρα.

Attached files

2 years, 9 months ago. 13:07:38, 21-12-2017.