Ελληνικά

Συμμετοχή στην έκτακτη εξεταστική εαρινών μαθημάτων

Οι φοιτητές που δικαιούνται να συμμετέχουν κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018 σε εαρινά μαθήματα (έκτακτη εξεταστική) μπορούν να προσέλθουν στη Γραμματεία προκειμένου να υποβάλουν την σχετική αίτηση από 29/12/2017 μέχρι 10/1/2018.
Διευκρινίζονται τα εξής:

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φοιτητές που οφείλουν συνολικά μέχρι σήμερα (χειμερινά και εαρινά) 12 μαθήματα για τη λήψη του διπλώματος και είναι επανεγγραφέντες στο 9ο εξάμηνο.
  2. Οι ανωτέρω αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με φυσική παρουσία στη Γραμματεία δεδομένου ότι απαιτείται ειδικό έντυπο.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3 years ago. 15:36:23, 28-12-2017.