Ελληνικά

Υπενθύμιση για τη Διπλή εξεταστική περιόδου Ιουνίου 2017

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το σύστημα εγγραφής φοιτητών σε μαθήματα στη Σχολή, οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, έχουν τη δυνατότητα κατά την 5η και 6η εβδομάδα του εξαμήνου εφόσον στην αρχική δήλωση έχουν λιγότερα από 12 εαρινά μαθήματα με έντυπη αίτηση στη γραμματεία να δηλώσουν επιπλέον τόσα χειμερινά ώστε ο συνολικός αριθμός χειμερινών + εαρινών να μην ξεπερνάει το 12. Επισημαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση δεν έχουν τη δυνατότητα για αίτηση επιπλέον εαρινών μαθημάτων, πέραν αυτών της αρχικής τους δήλωσης.

2 years, 11 months ago. 20:30:17, 19-2-2017.