Ελληνικά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για την πρόσληψη ενός διδάσκοντα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, για το ακαδ. έτος 2016-17, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία λήξης υποψηφιοτήτων είναι η 16η Φεβρουαρίου 2017

Attached file

2 years, 4 months ago. 10:59:55, 06-2-2017.