Ελληνικά

Εξέταση "Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ"

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που δικαιούνται να συμμετέχουν στην εξέταση του μαθήματος "Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ" κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2017 (έκτακτη εξεταστική για τους επί πτυχίω φοιτητές) ότι η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15.2.2017 και ώρα 9.00 στην αίθουσα 11, στο κτίριο διδασκαλίας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

3 years ago. 11:10:35, 06-2-2017.