Οι φοιτητές μας και το πρόγραμμα σπουδών: Χαιρετισμός του Κοσμήτορα στο Συνέδριο Φοιτητών

Επειδή η ομιλία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στα τεκταινόμενα για το νέο πρόγραμμα σπουδών, έχει αναρτηθεί στο φόρουμ της Σχολής και είναι ανοιχτή για σχολιασμό.

πριν από 9 μήνες, 1 βδομάδα. 20:21:17, 12-3-2017.