Ελληνικά

Υλικό της συζήτησης για το πρόγραμμα σπουδών της 21/3/2017

Με μεγάλη συμμετοχή φοιτητών, παρουσία των αναπληρωτών πρύτανη Δ. Παπαντώνη και Ε. Σαπουντζάκη, μελών της κοσμητείας και της ΕΠΣ, καθηγητών και λοιπών μελών της Σχολής, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη εκδήλωση για το πρόγραμμα σπουδών, η οποία ωστόσο ακολουθήθηκε από συνέχιση της κατάληψης την επόμενη μέρα.

Το ψηφιακό υλικό που παρουσιάστηκε από τους τρεις καθηγητές-εισηγητές παρατίθεται με την άδειά τους. Αν υπάρξει ανάλογη άδεια και από φοιτητές που έκαναν παρουσίαση, θα αναρτηθεί εδώ και το δικό τους υλικό (ή και επιπρόσθετο συναφές υλικό). Όπως αναφερόταν στην πρόσκληση, οι προτάσεις φοιτητών προωθούνται για μελέτη στην ΕΠΣ.

Ενημέρωση 25/03/2017 18:15 Με την άδεια φοιτητών που υπέβαλαν προτάσεις τους, οι προτάσεις αυτές δημοσιοποιούνται παρακάτω.

Attached files

  • EishghshIBagia.pdf (626.5 KB)
  • MetabatikesDiata3eisPresentation.pdf (574.7 KB)
  • 2017_3_21_NPS_AnaEnotites_Sxolia_MP.pdf (368.9 KB)
  • ProtashFoithtwn_V_1_3.xlsx (35.8 KB):
    Η πρόταση παρουσιάστηκε στη διάρκεια της συζήτησης της Τρίτης 21/3/2017. (Εστάλη με τη σημείωση: "Θα θέλαμε απλά να επισημαίνετε πως η πρόταση αυτή είναι από ομάδα φοιτητών που δεν έχει πάρει έγκριση από το φοιτητικό σύλλογο για αποφυγή αντιδράσεων").

6 years, 2 months ago. 08:55:25, 25-3-2017.