Ελληνικά

16ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Σεισμικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, 18-21 Ιουνίου 2018

Το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής (ΕΤΑΜ) διοργανώνει το 16ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Σεισμικής Μηχανικής (16ECEE) στη Θεσσαλονίκη, στις 18-21 Ιουνίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν περιλήψεις εργασιών μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου έως τις 31 Μαΐου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες:

2 years, 4 months ago. 22:15:16, 07-3-2017.