Ελληνικά

Σειρά διαλέξεων από τον επιστημονικό συνεργάτη του TUM Tobias Lieper

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής διδασκόντων (Erasmus) μεταξύ της Σχολής ΠΜ του ΕΜΠ και αυτής του Πολυτεχνείου Μονάχου (TUM), θα πραγματοποιηθεί στο Κτίριο Υδραυλικής από τον κ. Tobias Liepert, επιστημονικό συνεργάτη του TUM, σειρά 2 διαλέξεων με αντικείμενο «Numerical and Experimental Investigation or Hydraulic Ram».

Τετάρτη 8-3-2017: 14:30-17:30 Θεωρία και διεξαγωγή πειράματος στο Εργαστήριο Υδραυλικής υπό την επίβλεψη του Αναπλ. Καθηγητή Π. Παπανικολάου.

Πέμπτη 9-3-2017: 9:30-12:30 Θεωρία.

Για περισσότερες πληροφορίες: Α. Στάμου, τηλ. 2809

6 years, 2 months ago. 20:05:58, 07-3-2017.