Ελληνικά

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 2017-18

Attached file

  • /docs.google.com/spreadsheets/d/1206MSTshZy... :
    Τελική έκδοση μετά την απόφαση της Κοσμητείας στις 11/4/2017 (Στο κάτω μέρος του φύλλου "Αναλυτικό" έχουν συμπεριληφθεί και τα μαθήματα που το μεταβατικό έτος 2017-18 θα διδαχθούν σε άλλο εξάμηνο από το κανονικό, ενώ άλλες μεταβατικές διατάξεις έχουν σημειωθεί με μοβ γράμματα στο ίδιο φύλλο).

6 years, 1 month ago. 12:56:33, 12-4-2017.