Ελληνικά

Ανακοίνωση για την αναπλήρωση των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας του μαθήματος ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα Εδαφομηχανική ΙΙ (6ο εξάμηνο σπουδών) ότι για την αναπλήρωση των απολεσθεισών διδακτικών ωρών η διδασκαλία του μαθήματος της Πέμπτης θα αρχίζει στις 10:00 και θα διαρκεί έως τις 15:45, αρχής γενομένης από τις 11 Μαίου. Η πρόοδος καταργείται.

7 years ago. 13:21:43, 02-5-2017.