Ελληνικά

Τελευταία εβδομάδα μαθημάτων

Η εβδομάδα που ξεκίνησε είναι η τελευταία εβδομάδα μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο αναπλήρωσης τυχόν χαμένων ωρών, παρακαλούνται όλα τα μέλη της Σχολής να μεριμνήσουν για την ομαλή διεξαγωγή των ακαδημαϊκών λειτουργιών χωρίς να χαθεί καμιά ώρα μαθήματος.

Δ. Κουτσογιάννης

2 years ago. 11:07:00, 29-5-2017.