Ελληνικά

Λογότυποι ΕΜΠ και Σχολής Πολιτικών Μηχανικών


Επιμέλεια: Δ. Κουτσογιάννης

Ευχαριστίες:

  • Στον Κοσμήτορα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δημήτρη Ησαΐα και στον Χαράλαμπο Λουϊζίδη για την επιμελημένη ψηφιοποίηση των αυθεντικών έργων του Νίκου Χατζηκυριάκου - Γκίκα και τη διάθεση των ψηφιακών αρχείων στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών.

  • Στον Φοίβο Σαργέντη για την απόδοση του εμβλήματος της Σχολής σε ασπρόμαυρο.

  • Στον Μανώλη Παπαδόπουλο για την απόδοση του Πυρφόρου σε ασπρόμαυρο.

Attached files

6 years, 7 months ago. 08:46:24, 05-5-2017.