Ελληνικά

Ενεργός συμμετοχή της Σχολής στη διερεύνηση της μεγάλης κατολίσθησης στο Λιγνιτωρυχείο Αμυνταίου

Ο Αναπλ. Καθηγητής του Τομέα Γεωτεχνικής Μ. Καββαδάς είχε προσκληθεί από την ΔΕΗ, και είχε προβεί σε σχετική αυτοψία, δύο ημέρες πριν την μεγάλη κατολίσθηση του νότιου πρανούς του Ορυχείου Αμυνταίου, βάθους εκσκαφής άνω των 200 μέτρων και πλάτους μετώπου περί τα 2000 μέτρα που προκάλεσε μετακίνηση περί τα 80 εκατομμύρια κυβικά μέτρα εδαφικών μαζών.

Αμέσως μετά το συμβάν, η ΔΕΗ συγκρότησε Επιτροπή Διερεύνησης των αιτίων της κατολίσθησης στην οποία συμμετέχουν από την Σχολή μας, πλην του Μ. Καββαδά, ο καθηγητής Γιώργος Γκαζέτας και ο ομότιμος καθηγητής Παύλος Μαρίνος.

Attached file

  • www.kathimerini.gr/913601/article/oikonomia... :
    "Βαρύς ο λογαριασμός για τη ΔΕΗ στο Αμύνταιο" (με αναφορά στον ρόλο του Αν. Καθηγ. Μ. Καββαδά στην αποσόβηση μεγαλύτερης καταστροφής και ανθρώπινων απωλειών)
  • www.naftemporiki.gr/story/1246010/dei-epitr... :
    "ΔΕΗ: Επιτροπή διερεύνησης για την κατολίσθηση στο ορυχείο Αμυνταίου"

5 years, 11 months ago. 11:38:28, 13-6-2017.