Μεταφορά εξετάσεων από κτίριο Γκίνη στου Ζωγράφου

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι προγραμματισμένες εξετάσεις για το κτίριο Γκίνη, την Πέμπτη 29 και την Παρασκευή 30 Ιουνίου, μεταφέρονται στο διαδακτήρια Ζωγράφου, τις ίδιες ώρες.

Συνημμένο αρχείο

πριν από 8 μήνες. 12:08:36, 27-6-2017.