Έβδομη παγκοσμίως η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών στην κατάταξη Shanghai Ranking του 2017

Το ΕΜΠ κατατάσσεται 7ο παγκοσμίως στο αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού σύμφωνα με την έκθεση του Shanghai Ranking 2017.

Εξαιρετική είναι η κατάταξή του και σε άλλα αντικείμενα που θεραπεύονται από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών:

  • Επιστήμη και Τεχνολογία Μεταφορών: Νο 39

  • Θαλάσσια Τεχνολογία: Νο 46

  • Υδατικοί Πόροι: Θέσεις 101-150

Εξάλλου, στο αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού, και άλλες τρεις πολυτεχνικές σχολές της χώρας εμφανίζονται στην κατάταξη:

  • Πάτρα: Θέσεις 76-100

  • Θεσσαλονίκη: Θέσεις 101-150

  • Θράκη: Θέσεις 201-300

πριν από 7 μήνες, 3 βδομάδες. 08:30:29, 29-6-2017.