Ελληνικά

Παγκόσμιο Μοντέλο Οδικής Ασφάλειας SafeFITS

Το Παγκόσμιο Μοντέλο Οδικής Ασφάλειας SafeFITS αναπτύχθηκε από τον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ για λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών - Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη και παρουσιάστηκε με επιτυχία στη σχετική συνάντηση στρογγυλής τραπέζης στη Γενεύη, στις 30 Ιουνίου 2017. Το Μοντέλο SafeFITS είναι ένα παγκόσμιο μακροσκοπικό μοντέλο με στόχο την υποστήριξη των Αρχών στα ανεπτυγμένα και στα υπό ανάπτυξη κράτη για να εξετάζουν και να επιλέγουν τις καταλληλότερες πολιτικές και μέτρα οδικής ασφάλειας για να πετυχαίνουν συγκεκριμένα αποτελέσματα.

5 years, 10 months ago. 20:03:55, 10-7-2017.