Ελληνικά

Υλικό από τον εορτασμό των 130 χρόνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

Ολόκληρη η εκδήλωση βιντεοσκοπημένη (Υπηρεσία BLOD)

Βίντεο εκδήλωσης

Σειρά φωτογραφιών της εκδήλωσης

Πλήρης σειρά φωτογραφιών

Attached files

1 year, 10 months ago. 06:54:26, 03-7-2017.