Ελληνικά

Επαναληπτική εξεταστική περίοδος 2016-17

Σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο και με το πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί από τον Οκτώβριο του 2016, τη Δευτέρα 28/8/2017 ξεκίνησε η επαναληπτική εξεταστική περίοδος.

Παρακαλούνται οι διδάσκοντες, επιτηρητές και φοιτητές για την πιστή τήρηση του Κανονισμού διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων της Σχολής (βλ. σύνδεσμο παρακάτω).

Η Σχολή εύχεται καλή επιτυχία σε όλους τους φοιτητές της.

1 year, 9 months ago. 11:03:05, 31-8-2017.