Ελληνικά

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη υποψηφίων διδακτόρων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη υποψηφίων διδακτόρων για επικουρικό διδακτικό έργο, που έληγε την Δευτέρα 11-9-2017, παρατείνεται εκ νέου μέχρι και την Τρίτη 13-9-2017, λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάσθηκαν.

5 years, 8 months ago. 17:12:39, 12-9-2017.