Ελληνικά

Ανακοίνωση για το μάθημα «Εργαστήριο Υλικών»

Ανακοινώνεται η έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος του 1ου εξαμήνου «Εργαστήριο Υλικών». Το 1ο μάθημα της Τετάρτης 04 Οκτωβρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί 08.45-11.30, στα Αμφιθέτρα 1-2 της Σχολής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μάθημα, στη σελίδα του μαθήματος στο mycourses.

Οι διδάσκοντες

5 years, 8 months ago. 14:43:19, 26-9-2017.