Ελληνικά

Ανακοίνωση για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ΝΠΣ

Attached files

  • AnakoinwshMetabatikwnDiata3ewn2.pdf (319.9 KB)
  • MetabatikesDiata3eisPshfismeno.pdf (442.1 KB):
    Μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών (Πρόταση της ΕΠΣ της 1/3/2017, Ψηφίστηκε στη ΓΣ στις 4/4/2017 και εγκρίθηκε από την Κοσμητεία στις 11/4/2017)
  • DieykriniseisMetabatikwnDiata3ewn.pdf (363.5 KB):
    Εφαρμογή στο εγγραφολόγιο και το φοιτητολόγιο των μεταβατικών διατάξεων (Εισήγηση της Γραμματείας και της ΕΣΘ – Εγκρίθηκε από τη ΓΣ στις 19/9/2017)

2 years, 10 months ago. 12:29:11, 28-9-2017.