Ελληνικά

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος "Διαφορικές Εξισώσεις"

Σας ενημερώνουμε ότι η ύλη της έκτακτης εξέτασης του μαθήματος «Διαφορικές Εξισώσεις» της 14ης Φεβρουαρίου περιλαμβάνει την ύλη των μαθημάτων του παλαιού προγράμματος σπουδών: α) «Διαφορικές Εξισώσεις» του 3ου εξαμήνου και β) από το «Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις και Μιγαδικές Συναρτήσεις» του 4ου εξαμήνου το μέρος μόνο των Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων. Οι φοιτητές που έχουν περάσει το ένα μέρος της ύλης θα εξεταστούν μόνο στο μέρος που οφείλουν, οι υπόλοιποι σε όλη την ύλη.

2 years, 8 months ago. 13:23:51, 19-1-2018.