Ελληνικά

ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις των Διπλωματικών εργασιών της περιόδου Οκτωβρίου 2018 θα πραγματοποιηθούν 29/10/2018-2/11/2018.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να έρθουν σε επικοινωνία με τους επιβλέποντες ώστε να προσδιορίσουν την ακριβή ημερομηνία εξέτασης των Διπλωματικών τους.

4 years, 11 months ago. 14:33:09, 12-10-2018.