Ελληνικά

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ" ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-18

Ενημερώνονται οι φοιτητές που ήταν εγγεγραμμένοι το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 στο 1ο – 2ο εξάμηνο ότι για το μάθημα «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ» ισχύει ότι :

η σημείωση -9 αντιστοιχεί στο «ΕΠΕΤΥΧΕ» και η σημείωση -1 αντιστοιχεί στο «ΑΠΕΤΥΧΕ».

Συνεπώς όλοι οι παραπάνω φοιτητές που βλέπουν στα στοιχεία τους είτε τη σημείωση -9,είτε τη σημείωση «ΕΠΕΤΥΧΕ» δεν οφείλουν να ξαναδηλώσουν το μάθημα στο εγγραφολόγιο.

1 year, 1 month ago. 14:19:02, 24-10-2018.