Ελληνικά

Εγγραφές Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτ. 2018-19

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία των εγγραφών της κατηγορίας, Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το ακαδ. έτος 2018-19, ορίζεται από 3-10 έως 12-10-18.

Συμπληρωματικά εκτός των δικαιολογητικών που αναφέρονται στη συνημμένη εγκύκλιο, οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν και πιστοποιητικό γεννήσεως.

Attached file

1 year, 4 months ago. 12:55:04, 03-10-2018.