Ελληνικά

Ανακοίνωση για το μάθημα «Εργαστήριο Υλικών» - Αλλαγή Αίθουσας/Κατανομή Φοιτητών

Ανακοινώνεται η έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος του 1ου εξαμήνου «Εργαστήριο Υλικών».

  • Αλλαγή Αίθουσας

Η νέα αίθουσα διδασκαλίας για το 1ο μάθημα της Τετάρτης 10 Οκτωβρίου 2018, 08.45-11.30, είναι η Αίθουσα 1 των διδακτηρίων της Σχολής.

  • Κατανομή Φοιτητών

Στο 1ο εξάμηνο το μάθημα δίνεται ονομαστικά σε υποσύνολο των φοιτητών (Α’ τμήμα). Τα ονόματα τους ανακοινώνονται σε κατάλληλο χρόνο (πριν τις 10/10/18) στη σελίδα του μαθήματος στο my courses.

Οι υπόλοιποι φοιτητές (Β’ τμήμα) παρακολουθούν το μάθημα στο 2ο (εαρινό) εξάμηνο και δεν πρέπει να προσέλθουν τώρα.

Οι διδάσκοντες

1 year, 12 months ago. 14:43:53, 04-10-2018.