Ελληνικά

Χρήση του λογισμικού MSolve

Σας ενημερώνουμε στις 23 και 30 Οκτωβρίου και ώρα 12 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων της Σχολής θα πραγματοποιηθούν δύο δίωρα σεμινάρια εισαγωγής στη χρήση του λογισμικού MSolve. Το MSolve είναι ένα λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων ανοικτού κώδικα με δυνατότητες στοχαστικής ανάλυσης, στοχαστικής βελτιστοποίησης και υπολογισμούς υψηλών επιδόσεων. Οι ενδιαφερόμένοι παρακαλούνται να φέρουν τα laptop τους. Επισυνάπτονται το πρόγραμμα των σεμιναρίων και οδηγίες εγκατάστασης του λογισμικού.

Με εκτίμηση, Βησσαρίων Παπαδόπουλος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ

Attached files

1 year ago. 15:42:09, 08-10-2018.