Ελληνικά

Πρόταση συνεργασίας από Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Ερευνας (ΜΕΚΔΕ)"

H Επιστημονική Επιτροπή του ΜΕΚΔΕ του ΕΜΠ, κατά τη συνεδρίασή της στις 16.10.2018, συζήτησε για τα ερευνητικά προγράμματα που διεξάγονται στο Κέντρο και διαπίστωσε τη ζωτική σημασία που έχουν αυτές οι δραστηριότητες για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή του. Παρακαλούμε, λοιπόν, τους συναδέλφους που ασχολούνται ερευνητικά με την ανάπτυξη ορεινών και απομονωμένων περιοχών σε όλο το εύρος της διεπιστημονικής τους έκφρασης, να εξετάσουν τη δυνατότητα συνεργασίας τους με το ΜΕΚΔΕ-ΕΜΠ.

Η διαδικασία έγκρισης και διαχείρισης των ερευνητικών προγραμμάτων είναι η γνωστή που ακολουθείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Μ.Π., ενώ οι συνεργαζόμενες ερευνητικές ομάδες, εκτός των άλλων ωφελειών, μπορούν να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του ΜΕΚΔΕ στο Μέτσοβο για workshops, ημερίδες, θερινά σχολεία κλπ.

1 year, 1 month ago. 13:43:18, 02-11-2018.