Ελληνικά

Ανακοίνωση για απαλλαγές μαθημάτων

22.11.2018

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ότι σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής (συν. 30.10.2018), η οποία ελήφθη μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, σχετικά με το δικαίωμα απαλλαγής από μαθήματα, ισχύουν τα κάτωθι:

«Οι φοιτητές που εγγράφονται στη Σχολή με κάποιες από τις κατηγορίες που εντάσσονται στους δικαιούμενους υποβολής αίτησης για απαλλαγή (σύμφωνα με τη νομοθεσία), δικαιούνται να υποβάλουν άπαξ (σύμφωνα με την ανακοίνωση που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μετά το τέλος των εγγραφών χειμερινού και εαρινού εξαμήνου) σχετική αίτηση για απαλλαγή από τη φοίτηση και τις εξετάσεις σε αριθμό μαθημάτων που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 24.»

Επισημαίνεται ότι για όλους τους φοιτητές που υποβάλουν αίτηση απαλλαγής από μαθήματα ισχύει ότι δικαιούνται (σύμφωνα με τη νομοθεσία) να υποβάλουν αίτηση για μαθήματα που έχουν διδαχθεί στη Σχολή προέλευσης, η οποία αφενός είναι μοναδική και αφετέρου διευκρινίζεται ότι ως Σχολή Προέλευσης νοείται αυτή βάσει της οποίας ενεγράφησαν στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω απόφαση δεν αφορά όσους φοιτητές εγγράφονται στη Σχολή μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, για τους οποίους θα ισχύουν όσα κάθε φορά περιγράφονται στην σχετική ανακοίνωση για τις συγκεκριμένες εξετάσεις, δηλ. ότι οι φοιτητές κατατάσσονται στο εξάμηνο που ορίζεται από την ανακοίνωση, με χρέωση όλων των μαθημάτων των προηγουμένων εξαμήνων (εκτός των 3 μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την εισαγωγή τους στη Σχολή) και δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση απαλλαγής για μαθήματα.

1 year, 10 months ago. 11:41:18, 22-11-2018.