Ελληνικά

Multiple Assistant Researcher and Principal Researcher Positions at CERTH

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ, ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας που βρίσκεται μέσα στη λίστα με τους TOP-20 ερευνητικούς φορείς της Ε.Ε. στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα, προκηρύσσει 11 θέσεις Ερευνητών Β’ και Γ’ Bαθμίδας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο αρχείο ή επισκεφθείτε την ακόλουθη σελίδα του ΕΚΕΤΑ: https://www.certh.gr/BC4B2257.el.aspx

................................................................................................................................................................................................................................................................................

CERTH, one of the leading research Centres in Greece and listed in the TOP-20 E.U. research institutions, seeks applicants for eleven (11) research positions of Assistant and Principal Researchers (Grade C’ or B’). For more information, please see the attached document or visit the following link: https://www.certh.gr/BC4B2257.el.aspx

Attached file

2 years, 7 months ago. 12:04:49, 06-11-2018.